College w nowej interaktywnej odslonie

ZOBACZ FILM

wspolpracujemy z:

Niemiecki

Język niemiecki dla młodzieży i dorosłych

Język niemiecki prowadzony metodą konwencjonalno - akademicką w systemie intensywnym dla osób od 13 - go roku życia.

Kurs składa się z IX stopni :

 • I st. BEGINNER
 • II st. GRUNDSTUFE
 • III st. MITTELSTUFE
 • IV st. FORTGESCHRITTENE
 • IV st. Plus ( przygotowanie techniczne do egzaminu międzynarodowego Zertifikat Deutsch - ZD poziom ten obejmuje 110 godzin lekcyjnych. ) po zaliczonym IV st. Plus słuchacz może przystąpić do egzaminu ZD i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.
 • V i VI st.
  po zaliczonym VI st. słuchacz może przystąpić do egzaminu Zentrale Mittelstufenprufung - ZMP i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.
 • VII i VIII st.
  po zaliczonym VIII st. słuchacz może przystąpić do egzaminu Zentrale Oberstrufenprufung- ZOP i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.

  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.
  Każdy stopień w systemie intensywnym składa się ze 144 godzin lekcyjnych i obejmuje 1 rok nauki. W przypadku poziomu poprzedzającego egzamin międzynarodowych liczba godzi skraca się do 110.

  Gwarancje które wydaje placówka opisane są w inny rozdziale.
  Minimum zaliczenia danego poziomu to 60% punktacji ze wszystkich testów i egzaminu końcowego a w przypadku poziomu poprzedzającego egzamin międzynarodowy 80%. Każdy zaliczony poziom kończy się egzaminem pisemnym i ustnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


  Język niemiecki od 4-go roku życia

  Kurs składa się z 6 semestrów każdy po 36 lekcji

 • w przypadku dzieci najmłodszych 4-latków zajęcia trwają po 30 minut 2 razy w tygodniu
 • od 5-go roku życia zajęcia trwają 45 minut 2 razy w tygodniu

  Kurs przeznaczony jest dla dzieci w grupie wiekowej od 4-6 roku życia. Zajęcia prowadzone są w odpowiednio przygotowanej sali do potrzeb tej grupy wiekowej (fotografie dostępne w naszej galerii) oraz na podstawie programu autorskiego opracowanego przez metodyka języka niemieckiego.


  Język niemiecki dla dzieci

  Język niemiecki prowadzony metodą konwencjonalno - akademicką w systemie mniej intensywnym dla dzieci w wieku 10-12 lat.

  Kurs składa się z 6 semestrów ( 3 lata ) w systemie mniej intensywnym :

 • 4 semestr kończy się na poziomie BEGINNER
 • 6 semestr kończy się na poziomie GRUNDSTUFE 1/2

  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 45 minut
  Po zaliczonych 6 semestrach słuchacz przydzielony jest do odpowiednio wyższego poziomu w systemie intensywnym.
  Każdy stopień w systemie mniej intensywnym składa się ze 144 godzin lekcyjnych i obejmuje 2 lata nauki.

  Program nauczania w systemie mniej intensywnym czyli dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej opracowany jest tematycznie z myślą o słuchaczach z tej grupy wiekowej.
  Minimum zaliczenia danego poziomu to 60% punktacji ze wszystkich testów i egzaminu końcowego.
  Każdy zaliczony poziom kończy się egzaminem ustnym i pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


  Język niemiecki przygotowujący do matury

  Kurs składa się z 8 miesięcy i obejmuje 110 godzin lekcyjnych.
  Słuchacze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć piszą test klasyfikacyjny, który jest podstawą do przyporządkowania słuchacza do odpowiedniej grupy pod względem poziomu.

  Kurs maturalny podzielony jest na dwie grupy słuchaczy :

 • I gr. - przygotowanie do matury podstawowej.
  Lektor realizuje zagadnienia programowe do poziomu egzaminu międzynarodowego ZD.
 • II gr. - przygotowanie do matury rozszerzonej.
  Lektor realizuje zagadnienia programowe do poziomu egzaminu międzynarodowego ZMP

  W obu grupach poziomowych zagadnienia tematyczne dostosowane są do programu edukacyjnego szkół ponad gimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
  Lekcje prowadzone są na podstawie najnowszych materiałów przygotowanych przez renomowane wydawnictwa pod kątem nowych matur.
  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.