College w nowej interaktywnej odslonie

ZOBACZ FILM

wspolpracujemy z:

Hiszpański

Język hiszpański dla młodzieży i dorosłych

Język hiszpański prowadzony metodą konwencjonalno - akademicką w systemie intensywnym dla osób od 13-go roku życia.

Kurs składa się z VII stopni :

 • I st. Comienza
 • II st. Continua
 • III st. Progresa
 • IV st. Avanza
 • IV st. Plus (przygotowanie techniczne do egzaminu międzynarodowego Certificado Inicial Espanol - CIE składa się ze 110 godzin lekcyjnych.)
  po zaliczonym IV st. słuchacz może przystąpić do egzaminu CIE i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.
 • V st. Consolide
  po zaliczonym V st. słuchacz może przystąpić do egzaminu Diploma Basico de Espanol - DBE i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.
 • VI st. Perfectiona
  po zaliczonym VII st. słuchacz może przystąpić do egzaminu Diploma Superior de Espanol - DSE i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.

  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.
  Każdy stopień w systemie intensywnym składa się ze 144 godzin lekcyjnych i obejmuje 1 rok nauki a w przypadku poziomu poprzedzającego egzamin międzynarodowy liczba godzin zmienia się do 110.
  Gwarancje które wydaje placówka opisane są w inny rozdziale.
  Minimum zaliczenia danego poziomu to 60% punktacji ze wszystkich testów i egzaminu końcowego a w przypadku poziomu poprzedzającego egzamin międzynarodowy 80%. Każdy zaliczony poziom kończy się egzaminem pisemnym i ustnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


  Język hiszpański dla dzieci

  Język hiszpański prowadzony metodą konwencjonalno - akademicką w systemie mniej intensywnym dla dzieci w wieku 10 - 12 lat.

  Kurs składa się z 6 semestrów (3 lata) w systemie mniej intensywnym :

 • 4 semestr kończy się na poziomie Comienza
 • 6 semestr kończy się na poziomie Continua 1/2

  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 45 minut
  Po zaliczonych 6 semestrach słuchacz przydzielony jest do odpowiednio wyższego poziomu w systemie intensywnym.
  Każdy stopień w systemie mniej intensywnym składa się ze 144 godzin lekcyjnych i obejmuje 2 lata nauki.

  Program nauczania w systemie mniej intensywnym czyli dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej opracowany jest tematycznie z myślą o słuchaczach z tej grupy wiekowej.
  Minimum zaliczenia danego poziomu to 60% punktacji ze wszystkich testów i egzaminu końcowego.
  Każdy zaliczony poziom kończy się egzaminem ustnym i pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.