College w nowej interaktywnej odslonie

ZOBACZ FILM

wspolpracujemy z:

Francuski

Język francuski dla młodzieży i dorosłych

Język francuski prowadzony metodą konwencjonalno - akademicką w systemie intensywnym dla osób od 13-go roku życia.

Kurs składa się z IX stopni :

 • I st. ELEMENTAIRE
 • II st. PRE - ELEMENTAIRE
 • III st. INTERMEDIAIRE
 • IV st. POST - INTERMEDIAIRE
 • IV st. Plus ( Stopień technicznie przygotowujący do egzaminu międzynarodowego - obejmuje 110 godzin lekcyjnych)
  po zaliczonym IV st. Plus słuchacz może przystąpić do egzaminu DELF 1 i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.
 • V, VI st. PRE - AVANCE
  po zaliczonym VI st. słuchacz może przystąpić do egzaminu DELF 2 i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.
 • VII i VIII st. AVANCE
  po zaliczonym VIII st. słuchacz może przystąpić do egzaminu DALF (B1, B2) i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.
 • IX st. PERFECIONNEMENT
  po zaliczonym IX stopniu słuchacz może przystąpić do egzaminu DALF (B3, B4) i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.

  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.
  Każdy stopień w systemie intensywnym składa się ze 144 godzin lekcyjnych i obejmuje 1 rok nauki. W przypadku poziomów poprzedzających egzamin międzynarodowy liczba godzin zmienia się do 110.
  Gwarancje które wydaje placówka opisane są w inny rozdziale.
  Minimum zaliczenia danego poziomu to 60% punktacji ze wszystkich testów i egzaminu końcowego a w przypadku poziomu poprzedzającego egzamin międzynarodowy 80%. Każdy zaliczony poziom kończy się egzaminem pisemnym i ustnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


  Język francuski dla dzieci

  Język francuski prowadzony metodą konwencjonalno - akademicką w systemie mniej intensywnym dla dzieci w wieku 10-12 lat.

  Kurs składa się z 6 semestrów (3 lata) w systemie mniej intensywnym :

 • 4 semestr kończy się na poziomie ELEMENTAIRE
 • 6 semestr kończy się na poziomie PRE-ELEMENTAIRE 1/2

  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 45 minut
  Po zaliczonych 6 semestrach słuchacz przydzielony jest do odpowiednio wyższego poziomu w systemie intensywnym.
  Każdy stopień w systemie mniej intensywnym składa się ze 144 godzin lekcyjnych i obejmuje 2 lata nauki.

  Program nauczania w systemie mniej intensywnym czyli dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej opracowany jest tematycznie z myślą o słuchaczach z tej grupy wiekowej.
  Minimum zaliczenia danego poziomu to 60% punktacji ze wszystkich testów i egzaminu końcowego.
  Każdy zaliczony poziom kończy się egzaminem ustnym i pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


  Język francuski przygotowujący do matury

  Kurs składa się z 8 miesięcy i obejmuje 115 godzin lekcyjnych.
  Słuchacze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć piszą test klasyfikacyjny, który jest podstawą do przyporządkowania słuchacza do odpowiedniej grupy pod względem poziomu.

  Kurs maturalny podzielony jest na dwie grupy słuchaczy :

 • I gr. - przygotowanie do matury podstawowej.
  Lektor realizuje zagadnienia programowe do poziomu egzaminu międzynarodowego DELF 1.
 • II gr. - przygotowanie do matury rozszerzonej.
  Lektor realizuje zagadnienia programowe do poziomu egzaminu międzynarodowego DELF 2

  W obu grupach poziomowych zagadnienia tematyczne dostosowane są do programu edukacyjnego szkół ponad gimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu maturalnego z języka francuskiego.
  Lekcje prowadzone są na podstawie najnowszych materiałów przygotowanych przez renomowane wydawnictwa pod kątem nowych matur.
  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.