College w nowej interaktywnej odslonie

ZOBACZ FILM

wspolpracujemy z:

Angielski

Metoda Callana

Metoda Callana została opracowana przez Robina Callana w latach 60 - tych. Charakteryzuje się ona szybkim tempem zadawania pytań i udzielania natychmiastowych odpowiedzi z pomocą nauczyciela, a także systemem wielokrotnych powtórek utrwalających poznany materiał językowy. Przez szereg lat metoda ta została zmodyfikowana i dopasowana do potrzeb dzisiejszych wymagań kursantów którzy chcą przygotować się do egzaminu międzynarodowego FCE.

Bez zadań domowych

W metodzie Callana prawie nie ma zadań domowych. Według danych statystycznych Uniwersytetu Cambridge przeciętny słuchacz powinien opanować zakres materiału który jest realizowany na zajęciach w 95 % więc jest to metoda idealna dla osób zapracowanych nie posiadających czasu na dodatkowe naukę. Prace domowe które są niezbędne w innych metodach wydłużają czas studiowania nawet do 50 %.

12 etapów

Kurs prowadzony Metoda Callana przeznaczony jest dla osób od poziomu początkującego do egzaminu FCE. Lekcje trwają 50 minut, a na każdej z nich studenci zasypywani są pytaniami mającymi na celu utrwalanie wprowadzonego już wcześniej słownictwa oraz wprowadzenie nowych struktur gramatyczno - leksykalnych.

Kurs składa się z 12 etapów ( stages ), z których każdy zakończony jest egzaminem. Podczas zajęć słuchacze czytają wraz z lektorem treść poprzednich lekcji, co pozwala skorygować ewentualną niewłaściwa wymowę nowych słów, a także utrwala pisownię poznanych wyrazów. Słuchacze uczą się również pisowni poprzez dyktanda. Pierwsze cztery etapy gwarantują znajomość języka na poziomie podstawowym ( odpowiadającym egzaminowi Cambridge KET ). Na tym etapie słuchacz będzie mógł się porozumieć, aczkolwiek zakres zrealizowanego słownictwa i gramatyki nie pozwolą mu na swobodę wypowiedzi.

Po etapie szóstym słuchacz zna już nieco ponad 1000 słów i wszystkie podstawowe konstrukcje gramatyczne. Dobra znajomość tych sześciu etapów gwarantuje możliwość porozumienia się w sytuacjach codziennych, uzyskania informacji a także udzielenia jej. Jest to poziom weryfikowany egzaminem Cambridge PET. Zaliczony poziom jedenasty to znajomość ponad 3500 słów i wszystkich niezbędnych do komunikowania się struktur gramatycznych. Słuchacz na tym etapie jest w stanie napisać list, podanie o pracę, o przyjęcie do szkoły oraz wiele innych pisemnych form komunikacji.

Etap dwunasty jest już przygotowaniem do egzaminu Cambridge FCE. Powodzenie na egzaminie zależy bowiem nie tylko od praktycznej znajomości języka, ale także od technicznych umiejętności rozwiązywania testów. Ostatnie godziny kursu przeznaczone są tylko na wyrabianiu tych umiejętności.

Czas trwania całego kursu dla osób początkujących zależy od czynników indywidualnych i wynosi od czterech do pięciu semestrów czyli 280 - 360 lekcji 50 - minutowych.

Za materiały szkoleniowe słuchacz nie płaci, wnosi jedynie kaucję zwrotną za poszczególne stages w wysokości 20 zł. Zwrot kaucji następuje wówczas gdy słuchacz kończy kurs lub rezygnuje z dalszej nauki.

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 100 minut.


Język angielski dla młodzieży i dorosłych

Język angielski prowadzony metodą konwencjonalno - komunikatywną w systemie intensywnym dla osób od 13 - go roku życia.

Kurs składa się z IX stopni :

 • I st. Beginner
 • II st. Elementary
 • III st. Pre-Intermediate
 • IV st. Intermediate
 • IV st. Plus ( przygotowanie techniczne do egzaminu międzynarodowego FCE obejmuje 110 godzin lekcyjnych) po zaliczonym IV st. słuchacz może przystąpić do egzaminu FCE i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.
 • V i VI st. Advanced - po zaliczonym VI st. słuchacz może przystąpić do egzaminu ACE i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.
 • VII i VIII st. Proficiency - po zaliczonym VIII st. słuchacz może przystąpić do egzaminu PCE i otrzymuje gwarancje od naszej placówki.

  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.

  Każdy stopień w systemie intensywnym składa się ze 144 godzin lekcyjnych i obejmuje 1 rok nauki. Wyjątek stanowi poziom poprzedzający egzamin na danym poziomie który obejmuje 110 godzin lekcyjnych.

  Gwarancje które wydaje placówka opisane są w innym rozdziale.

  Minimum zaliczenia danego poziomu to 60% punktacji ze wszystkich testów i egzaminu końcowego. W przypadku poziomu poprzedzającego egzamin międzynarodowy słuchacz powinien otrzymać minimum 80% ze wszystkich testów i egzaminów.

  Każdy zaliczony poziom kończy się egzaminem pisemnym i ustnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


  Język angielski od 4-go roku życia

  Kurs składa się z 6 semestrów każdy po 36 lekcji

 • w przypadku dzieci najmłodszych 4-5 latków zajęcia trwają po 30 minut 2 razy w tygodniu
 • od 6-go roku życia zajęcia trwają 45 minut 2 razy w tygodniu

  Kurs przeznaczony jest dla dzieci w grupie wiekowej od 4-9 roku życia. Zajęcia prowadzone są w odpowiednio przygotowanej sali (fotografie dostępne w naszej galerii) oraz na podstawie programu nauczania opracowanego dla danej grupy wiekowej.


  Język angielski dla dzieci

  Język angielski prowadzony metodą ilustracyjo - pamięciową w systemie mniej intensywnym dla dzieci w wieku 7 - 9 lat.

  Kurs składa się z 6 semestrów (3 lata) w systemie mniej intensywnym:

 • 6 semestr kończy się na poziomie beginner

  Metoda nauczania w tej grupie wiekowej  przez pierwsze miesiące prowadzona jest na zasadzie ilustracyjno - pamięciowej.

  Główną uwagę wówczas poświęcamy na listening czyli na część osłuchową.
  Wprowadzamy dziecko w świat obcego języka i zapewniamy adaptację w nowym środowisku.

  Na pierwszych zajęciach dziecko osłuchuje się z brzmieniem, akcentem, prostymi strukturami gramatycznymi. Uczy się piosenek, wierszyków, rymowanek, zabaw w języku angielskim.

   Podręcznik wykorzystywany na zajęciach jest bazą wyjściową i ćwiczebną dla słuchacza. Lektor w dalszym ciągu wprowadza nowe zagadnienia poprzez ruch i zabawę wysławiając się głównie w języku angielskim.

  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 45 minut.
  Każdy semestr obejmuje 36 godzin lekcyjnych, a po ukończeniu 6 - semestralnego kursu uczeń przydzielony jest do grupy kontynuacyjnej na odpowiednim dla siebie poziomie.
  Każdy rok nauki składa się z 72 godzin lekcyjnych i wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie w kursie na poziomie beginner.

  Język angielski prowadzony metodą konwencjonalno - komunikatywną w systemie mniej intensywnym dla dzieci w wieku 10-12 lat.

  Kurs składa się z 6 semestrów (3 lata) w systemie mniej intensywnym :

 • 4. semestr kończy się na poziomie beginner
 • 6. semestr kończy się na poziomie elementary 1/2

  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 45 minut.
  Po zaliczonych 6 semestrach słuchacz przydzielony jest do odpowiednio wyższego poziomu w systemie intensywnym.
  Każdy stopień w systemie mniej intensywnym składa się ze 144 godzin lekcyjnych i obejmuje 2 lata nauki.

  Program nauczania w systemie mniej intensywnym czyli dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej opracowany jest tematycznie z myślą o słuchaczach z tej grupy wiekowej.
  Minimum zaliczenia danego poziomu to 60% punktacji ze wszystkich testów i egzaminu końcowego.
  Każdy zaliczony poziom kończy się egzaminem ustnym i pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


  Język angielski przygotowujący do matury

  Kurs składa się z 8 miesięcy i obejmuje 110 godzin lekcyjnych.
  Słuchacze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć piszą test klasyfikacyjny, który jest podstawą do przyporządkowania słuchacza do odpowiedniej grupy pod względem poziomu.

  Kurs maturalny podzielony jest na dwie grupy słuchaczy :

 • I gr. - przygotowanie do matury podstawowej.
  Lektor realizuje zagadnienia programowe do poziomu egzaminu międzynarodowego FCE.
 • II gr. - przygotowanie do matury rozszerzonej.
  Lektor realizuje zagadnienia programowe do poziomu egzaminu międzynarodowego ACE

  W obu grupach poziomowych zagadnienia tematyczne dostosowane są do programu edukacyjnego szkół ponad gimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
  Lekcje prowadzone są na podstawie najnowszych materiałów przygotowanych przez renomowane wydawnictwa pod kątem nowych matur.
  Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.


  Business English

  Zajęcia prowadzimy dla osób indywidualnych i zakładów pracy. Poziomy poszczególnych kursów ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb.

  Przygotowujemy do wszystkich poziomów egzaminów międzynarodowych BEC.


  Holiday English

  Kurs składa się z 3 miesięcy. Obejmuje 72 godziny lekcyjne. Jest skierowany do osób, które w krótkim czasie chcą opanować podstawowe słownictwo, zwroty przydatne w życiu codziennym, np. na lotnisku, w hotelu, w muzeum, itp.


  Flexi English

  Kurs indywidualny, gdzie słuchacz sam wybiera dzień, godzinę i formę zajęć.