College w nowej interaktywnej odslonie

ZOBACZ FILM

wspolpracujemy z:

Rozdanie certyfikatów z egzaminu międzynarodowego Movers

2018-09-03 17:36:08

Fotorelacja z uroczystego wręczenia certyfikatów międzynarodowych po egzaminie międzynarodowym Cambridge na poziomie Movers. Po raz kolejny uczniowie COLLEGEU osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu międzynarodowego. GRATULACJE dla wszystkich słuchaczy J

W sobotę 26 maja w Mławie w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się kolejny egzamin międzynarodowy Cambridge z języka angielskiego Young Learners YLE Słuchacze COLLEGE’u tym razem przystąpili do egzaminu IIst. Movers z cyklu egzaminów skierowanych do najmłodszych. W ubiegłym roku COLLEGE przeprowadził egzamin Starters, który uczniowie tej szkoły zdali z bardzo wysokimi wynikami bo aż 90% wyniosła średnia. Tym razem z grupy 9 osobowej 4 uczniów zdobyło 100% pozostałe testy były na poziomie 80%. Z reakcji dzieci zdających można było wywnioskować że program mieli opanowany bardzo dobrze. Testy trafiły do samego Cambridge University w Anglii więc ocena wyników nie jest przypadkowa. COLLEGE jako szkoła językowa jest Certyfikowanym Centrum Przygotowującym do Egzaminów Międzynarodowych Cambridge z Języka Angielskiego i jako jedyna placówka w promieniu 80-ciu km przeprowadza te egzaminy na miejscu w Mławie. W Polsce jest kilka rodzajów egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego. Te które są znaczące to IELTS, TOFEL i Cabmridge, jednak według statystyk egzamin międzynarodowy Cambridge jest najbardziej popularnym i znaczącym egzaminem, którego certyfikaty są uznawane przez największą liczbę uniwersytetów i pracodawców http://natemat.pl/156259,ielts-tofel-czy-egzamin-cambridge-…

. Już na poziomie FCE B2 certyfikat Cambrigde daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach. COLLEGE przygotowuje swoich słuchaczy do wszystkich poziomów egzaminu Cambridge a system autorskiego oprogramowania przygotowującego do egzaminów pozwala przystąpić uczniowi 15-to letniemu do zaliczenia egzaminu FCE B2 . Inaczej mówiąc uczeń 15-to letni już może posiadać uprawnienia merytoryczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach. Europejskie Centrum Edukacyjne „College” od roku szkolnego 2018/19 podejmuje ścisłą współpracę ze Szkołą Podstawową nr 7 w Mławie uwzględniając wyłączność (w szkołach mławskich) dla uczniów tej szkoły do przygotowania ich do egzaminów międzynarodowych Cambridge z języka angielskiego. Jest to duża szansa dla uczniów żeby piąć się po szczeblach poziomów lingwistycznych uzyskując poprzez egzamin zewnętrzny o najwyższej randze potwierdzenie swojego poziomu w postaci certyfikatu międzynarodowego a w niedalekiej przyszłości osiągnięciu kwalifikacji zawodowych.